Broj 23/12

By | January 6th, 2013|Categories: Arhiva|

povodom Postdejtonski dani teku -  Šta nam to rade i šta nam se to dešava? Zlatko Dukić Bosna i Hercegovina boluje od hronične dejtonske bolesti, koju niko stvarno i ozbiljno ne liječi, a kojoj lijeka – s ovakvim odnosima u zemlji i svijeta prema nama – teško da će uskoro biti i, konačno, kojoj je zasad [...]

Comments Off on Broj 23/12

Broj 22/11

By | January 6th, 2013|Categories: Arhiva|

povodom Bosna i Hercegovina u velikodržavnim projektima Srbije Puškar Osman , Edita Hasković Promatrajući društvenu zbilju na prostoru bivše Jugoslavije, lahko se mogu uočiti manje ili više prikriveni pokušaji političkih naučnih, teoloških i drugih činilaca društva iz zemalja - susjeda Bosne i Hercegovine da se njen prostor što prije podijeli i tako završi borba “za teritorije” [...]

Comments Off on Broj 22/11

Broj 21/11

By | January 8th, 2013|Categories: Arhiva|

povodom Prilog poznavanju prikupljanja, izlaganja i očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa općine Gračanica Mirsad Omerčić Otkriveni su materijalni ostaci, stari preko 30.000 godina, o životu u okolini Gračanice još iz paleolita (starijeg kamenog doba). Bogato kulturno-historijsko naslijeđe potvrđuje postojanje brojnih naselja i razvijen privredni, društveni i kulturni život u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.  Osobito su bogata arheološka nalazišta iz neolita (mlađeg kamenog doba), prije 4.000 – 5.000 godina. Neolitsko naselje na Korića Hanu je jedno od najreprezentativnijih lokaliteta te vrste u cijeloj Bosni i Hercegovini i ima status nacionalnog spomenika kulturno-historijskog naslijeđa. Također su iz metalnog doba (eneolit: bakarno i bronzano doba i željezno doba), tj 4.000 – 2.000 godina prije današnjice brojni arheološki lokaliteti. To su: Vuknić, Bučica, Gornja Orahovica, Donja Lohinja i Pašalići. Iz Antike su lokaliteti u Gornjoj Orahovici i Džakulama. […]

Comments Off on Broj 21/11

Broj 20/10

By | January 19th, 2013|Categories: Arhiva|

povodom Povodom dvadesetog broja “Gračaničkog glasnika” - osvrt urednika Omer Hamzić Deset godina u životu jednog naroda, jednog grada, jedne čaršije, u historijskom smislu zehra je božja. Toliko je opet veliko da se ne bi moglo smjestiti ni u kakvu knjigu. U slučaju “Gračaničkog glasnika”, to se makar pokušalo: za deset minulih godina iz štampe je izašlo 20 [...]

Comments Off on Broj 20/10

Broj 19/10

By | January 19th, 2013|Categories: Arhiva|

Povodom Povodom 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata: jedan pogled na Gračanicu 1945. Omer Hamzić O tragičnoj sudbini Bosne i Bosanaca, Bošnjaka posebno, u Drugom svjetskom ratu već su napisane ozbiljne studije i knjige. Na historijskoj vjetrometini, u tom velikom sukobu, nošeni plimom i osekom svjetskih i lokalnih ratnih događaja, ostavljali su svoje kosti na [...]

Comments Off on Broj 19/10

Broj 18/9

By | January 23rd, 2013|Categories: Arhiva|

povodom Atif Kujundžić Časopis za kulturnu historiju “Gračanički glasnik”, već svojim nazivom određuje i anticipira predmet svoga bavljenja, određuje prostor svoga djelovanja, kao i odnos prema ciljevima koje želi postići. Odrednica: kulturna historija, mogla bi se dati i inverzno, a da na taj način bude preciznija, dakle: historija kulture. Međutim, kako je kultura po sebi historična, povijesna kategorija, [...]

Comments Off on Broj 18/9

Broj 17/9

By | January 28th, 2013|Categories: Arhiva|

povodom Optimalna organizacija teritorije i vlasti Bosne i Hercegovine Prof. dr. Omer Ibrahimagić Pogled na historijsku retrospektivu Bosne i Hercegovine pokazuje da je ona od srednjovjekovne države do danas, bila školski primjer decentralizirane države. U vrijeme bosanskih banova i kraljeva Bosna (kako je tada nazivana država) bila je podijeljena na tzv. Kraljevu zemlju i tzv. Zemlje [...]

Comments Off on Broj 17/9

Broj 16/8

By | February 24th, 2013|Categories: Arhiva|

povodom Jedan pogled na značaj, ostvarenje i aktuelnost deklaracije ZAVNOBIH-a o pravima građana Bosne i Hercegovine Salih Osmanbegović Ovo je referat koji je rahm. Salih Osmanbegović podnio na Okruglom stolu “ZAVNOBiH – Deklaracija o pravima građana Bosne i Hercegovine”, 1. 7. 1999. godine u Sanskom Mostu. Organizatori Okruglog stola bili su: Glavni odbor Saveza udruženja boraca [...]

Comments Off on Broj 16/8

Broj 15/8

By | February 24th, 2013|Categories: Arhiva|

povodom Povodom petnaestog broja Časopisa Gračanički glasnik i Pregleda biobibliografskih podataka zastupljenih autora Atif Kujundžić Imajući u vidu Pregled biobibliografskih podataka o autorima koje njihovim radovima okuplja u petnaest brojeva Časopis za kulturnu historiju GRAČANIČKI GLASNIK, ne možemo se oteti snažnom dojmu kako se događa nešto uistinu značajno i drugačije nego što smo svikli gledati u [...]

Comments Off on Broj 15/8

Broj 14/7

By | February 24th, 2013|Categories: Arhiva|

povodom Pokušaj promišljanja aktuelnog trenutka kulture Atif Kujundžić Razmišljanje o kulturi i razvoju, orijentacija na istraživanje u kulturnom prostoru i naziv publikacije svestrano su promišljeni. I naučno zasnovani. Jer, kultura je jedina opća historija čovječanstva i, u principu, svijet je istrošio sve modele međusobnih odnosa, osim onih koji uistinu imaju djelatnu kulturnu, a tako i duboko [...]

Comments Off on Broj 14/7