Impresum

By | January 2nd, 2013|Categories: O nama|

GRAČANIČKI GLASNIK Časopis za kulturnu historiju ISSN 1512-5556 (print); 1840-4022 (online) IZDAJE: Izdavačka kuća “Monos”, Gračanica ZA IZDAVAČA: Mirza Hamzić, dipl. ecc. REDAKCIJA: Dr. sc. Omer Hamzić (glavni i odgovorni urednik), mr. sc. Rusmir Djedović, (urednik u Redakciji), dr. sc. Mevlida Đuvić, prof. dr. Galib Šljivo, prof. dr. Salih Jalimam, književnik Atif Kujundžić, prof. dr. Izet Mašić, prof. dr. [...]

Comments Off on Impresum

O časopisu

By | January 2nd, 2013|Categories: O nama|

Časopis za kulturnu historiju „Gračanički glasnik“: u funkciji obnavljanja, promocije i prezentacije  kulturno-historijskog nasljeđa - materijalna i nematerijalna baština 1. Pokretanje  Časopisa Na inicijativu grupe entuzijasta, pripreme za utemeljenje i izdavanje Časopisa za kulturnu historiju „Gračanički glasnik“ počele su odmah po okončanju rata za Bosnu i Hercegovinu, 1992. – 1995. godine. Prihvatajući tu inicijativu, Izdavačka kuća [...]

Comments Off on O časopisu

Upute za autore

By | January 2nd, 2013|Categories: O nama|

UPUTSTVA ZA SARADNIKE ČASOPISA Časopis za kulturnu historiju Gračanički glasnik u izdanju Izdavačke kuće “Monos” Gračanica objavljuje historiografske i druge radove iz oblasti društvenih nauka, književnosti, kulture i umjetnosti, prikaze i ocjene stručnih i ostalih publikacija, kao i publicističke radove i razne aktuelnosti s područja koje u užem smislu, obuhvata prostor Gračanice i njene okoline, kao [...]

Comments Off on Upute za autore