Dobrodošli na stranice časopisa “Gračanički glasnik”.

Na inicijativu grupe entuzijasta, pripreme za utemeljenje i izdavanje Časopisa za kulturnu historiju “Gračanički glasnik” počele su odmah po okončanju rata za Bosnu i Hercegovinu, 1992. – 1995. godine. Prihvatajući tu inicijativu, Izdavačka kuća “Monos” (Gračanica) početkom 1996. godine, okuplja prvu Redakciju, koja usvaja programsku koncepciju Časopisa i počinje ubrzane pripreme za izdavanje prvog broja. U isto vrijeme, obezbjeđuju se početna financijska sredstva kao i drugi preduslovi za izdavanje Časopisa, (propisana registracija, tehnička priprema, izbor štamparije itd). Prvi broj “Gračaničkog glasnika” izašao je  25. 5., a drugi 25. 11. 1996. godine. Od tada, u kontinuitetu i redovno izlaze dva broja (dvije knjige) godišnje na 150 do 200 stranica u printanom (300-500 primjeraka) i elektronskom formatu.

   

Naši sponzori