Sutra, u Donjoj Orahovici: ... Više...Manje...

Na današnji dan 1995. godine... ... Više...Manje...

Gračanički glasnik je podijelio/la objavu od korisnika/ce Udruženje Gračaničko Keranje. ... Više...Manje...

Bujrum!

Gračanički glasnik je podijelio/la objavu od korisnika/ce BKC Gracanica. ... Više...Manje...

Učesnici 30. Međunarodnog savjetovanja "Arhivska praksa", koje se održava u Tuzli, jučer su posjetili Gračanicu, gdje im je domaćin bio BKC. Nakon obilaska grada i kulturno-historijskih spomenik...

Sutra (u subotu 23. 09. 2017.) u Gračanici će se od 18.30 sati održati izložbe najbolje umjetničke fotografije BiH: u 18.30 izložba omladinske selekcije Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH u foajeu BKC-a, te u 19.00 izložba najboljih fotografija Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH u Zavičajnoj muzejskoj zbirci. Izložbe se organiziraju u okviru obilježavanja jubilarnih 50. Dana fotografije BiH, koji se ove godine održavaju u Gračanici, 27. i 28. septembra. ... Više...Manje...

SUBOTA, 23. 09. 2017. od 18.30 - izložba najbolje umjetničke fotografije BiH. - U 18.30 izložba omladinske selekcije Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH u foajeu BKC-a; - u 19.00 izložba...

Gračanički glasnik je podijelio/la objavu od korisnika/ce BKC Gracanica. ... Više...Manje...

U povodu 94. godišnjice rođenja Danka Grlića, jednog od najznačajnijih filozofskih autora u bivšoj Jugoslaviji, BKC Gračanica organizira prigodan "Razgovor s povodom", na kome ćemo se prisjetit...

Gračanički glasnik je podijelio/la objavu od korisnika/ce Zavičajna muzejska zbirka Gračanica. ... Više...Manje...

UZ MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI: Dolaskom Osmanlija u Bosnu, pismenost kao ranija privilegija višega staleža i rijetkih obrazovanih ljudi postaje daleko masovnija - osobito u gradskim naseljima, koja...

Turistička patrola TK u posjeti općini Gračanica ... Više...Manje...

Jučer su u posjeti općini Gračanica boravili članovi “Turističke patrole” Tuzlanskog kantona, koji su obišli neke od atrakcija i lokacija na području naše općine pogodne za razvoj turizma...

Našim čitateljima, prijateljima i svima koji se raduju današnjem danu upućujemo najsrdačnije čestitke. BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN! ... Više...Manje...

www.gracanickiglasnik.ba/aktuelni-broj/broj-4323/

U srijedu 24. maja u sali Muzičke škole u Gračanici obavljena je promocija novog, 43. broja Časopisa za kulturnu historiju “Gračanički glasnik”. Novi broj je tematski je posvećen 25. maju 1992. godine i odbrani Gračanice, a promocija je organizovana u okviru programa obilježavanja 25. maja – Dana odbrane općine Gračanica. Moderator promocije bila je mr. sc. Fatima Bećarević. Kao počasni gost skupa, prisutnima se prvo obratio predsjedavajući Općinskog vijeća Gračanica Nihad Krajinović i čestitao Redakciji na istrajnosti u projektu „Gračanički glasnik“, sa kojim je, kako je rekao i sam odrastao, zajedno sa svojom generacijom, u posljednjih dvadesetak godina. Od gostiju, promociji su prisustvovali i ratni komandanti gračaničkih brigada Armije Bosne i Hercegovine, Smajil Mešić i Tarik Nuhanović, ratni načelnik policije Faruk Huskanović, te pukovnik Ibrahim Nurkić, ratni načelnik Opštinskog štaba TO i kasnije Operativne grupe 2 (OG-2) Armije BiH, koji je bio glavni uvodničar na ovom skupu.

U ovom broju dominiraju tekstovi, posvećeni obilježavanju Dana odbrane općine Gračanica i 25.godišnjici čuvene bitke na Zečevom gaju, 25. 5. 1992., koja je imala ogromno značenje za dalji tok odbrambeno-oslobodilačkog rata na ovom prostoru.
U vezi sa temom broja, glavni i odgovorni urednik Časopisa prof. dr. Omer Hamzić, obraćajući se skupu rekao je i ovo: „Čitav autorski tim našeg časopisa, uložio je veliki napor, da te sudbonosne događaje rasvijetliti sa svih strana i situira ih u historijski kontekst. Uređujući ovaj broj našeg Časopisa, želio sam napraviti jednu vjerodostojnu i objektivnu historijsku čitanku u kojoj će biti trajno zabilježene činjenice o tako značajnim događajima iz naše bliske prošlosti. Riječ je o pokušaju historijske objektivizacije vrlo osjetljivih pitanja. Vjerujte da to nije bio ni malo lahak posao. Još uvijek su bolne rane i još uvijek su prisutne jake emocije kad se spominju ti događaji, još su prisutne mnoge kontroverze i različite interpretacije. Zato nam je, u pristupu ovoj još uvijek osjetljivoj temi i konačnom uobličavanju objavljenih tekstova, bila dragocjena pomoć i podrška nekoliko najodgovornijih vojno-političkih rukovodilaca ove općine iz tog perioda, koji su bili i neposredni sudionici u donošenju mnogih teških odluka. Posebno ističem veliku pomoć i podršku koju nam je u tome pružio pukovnik Ibrahim Nurkić, kojem dugujemo zaista veliku zahvalnost.“

Osim prof. dr. Omera Hamzića i pukovnika Ibrahima Nurkića, svoje tekstove na promociji su predstavili: Faruk Delić, Rusmir Djedović, Senahid Kahrimanović i Edin Šaković.

Zaključujući promociju, Uredništvo Časopisa je, zbog značaja teme, i potrebe da se ispričaju nove činjenice o tim događajima javno pozvalo nadležne organe, u prvom redu općinske službe, i boračke organizacije da na ovu temu u narednom periodu, u prigodnom terminu organizuju poseban Okrugli sto ili stručnu raspravu, s ciljem da se prošire saznanja o tim događajima, nakon čega bi se štampala posebna knjiga i ispravile eventualne greške koje su se, eventualno, potkrale u ovim tekstovima.

Uredništvo „Gračaničkog glasnika“ će rado ustupiti organizatorima sve ove prezentirane materijale koji mogu poslužiti kao dobra podloga za organizaciju i raspravu na takvom jednom skupu.
... Više...Manje...

Večeras, u 18.00 u sali Muzičke škole. Dobrodošli! ... Više...Manje...

U srijedu 24. maja u 18.00 sati, u sali Muzičke škole, održat će se promocija 43. broja "Gračaničkog glasnika": Tema promocije: 25. maj 1992. godine i odbrana Gračanice. Govore: autori priloga...

U srijedu 24. maja u 18.00 sati, u sali Muzičke škole, održat će se promocija 43. broja "Gračaničkog glasnika":

Tema promocije: 25. maj 1992. godine i odbrana Gračanice. Govore: autori priloga i gost promocije, Hazim Vikalo - predsjednik Ratnog predsjedništva općine Gračanica.

DOBRODOŠLI!
... Više...Manje...

U okviru programa obilježavanja 25. maja, Dana odbrane općine Gračanica, U SRIJEDU 24. MAJA u 18.00 sati u sali muzičke škole održat će se PROMOCIJA 43. BROJA "GRAČANIČKOG GLASNIKA", tematski posvećenog 25. maju 1992. godine. ... Više...Manje...

U petak 19. maja, u 17.00 sati u sali Muzičke škole održat će se promocija monografije "Muzička škola u Gračanici: povodom 40. godišnjice od osnivanja", autora Miralema Mejremića. Promotori su prof. dr. Omer Hamzić i mr. Edin Šaković.

Promocija se organizira u okviru programa obilježavanja 40 godina Muzičke škole u Gračanici, koji se nastavlja koncertom u velikoj sali BKC-a u 19.00 sati.

Dobrodošli!
... Više...Manje...

Od 1934. godine 26. redžeb pod Hidžretskom kalendaru (dan uoči mubarek-noći Lejletu-l-mi'radž) obilježava se kao DAN VAKIFA - u sjećanje na isti datum 943. hidžretske, tj. 1537. godine po gregorijanskom kalendaru kada je najveći bosanski vakif Gazi Husrev-beg osnovao svoj znameniti vakuf, ali i sjećanje na sve vakife u Bosni i Hercegovini i njihova plemenita djela.

Dan vakifa, koji ove godine pada 23. aprila, prigoda je da se sjetimo i najvećeg gračaničkog vakifa: AHMED-PAŠE BUDIMLIJE.

Kao graditelj glavne gradske džamije, sahat-kule, hamama, mekteba i brojnih drugih javnih i urbanih sadržaja, Ahmed-paša je za Gračanicu nesumnjivo bio ono što je Gazi Husrev-beg za Sarajevo. A radi se ipak o zagonetnoj ličnosti, koja je u jednome vremenu i historijskom trenutku prisilno gurnuta u zaborav i potisnuta iz javne memorije ove sredine. Tu uspomenu je pokušao oživjeti Rusmir Djedović, serijom članaka u ratnome listu "Biljeg vremena". Ovom prigodom, prenosimo te članke o Ahmed-paši Budimliji - najvećem i najznačajnijem gračaničkom vakifu:
... Više...Manje...

U povodu obilježavanja 15. aprila, Dana armije, sutra u 20.00 sati u Dershani Osman-kapetanove medrese biće održana javna tribina "Kako smo pobijedili agresore". Uvodničar je general-major Fikret Muslimović, saradnik našeg Časopisa.

Dobrodošli!
... Više...Manje...

Bujrum..

„Gračanički glasnik“ kao dobar primjer savremenog pristupa izučavanju lokalne historije – jedna od tema Međunarodne naučne konferencije na Filozofskom fakultetu u Tuzli (održane 7. 4. 2017.)

Kao najvažniji događaj u okviru manifestacije Dani Filozofskog fakulteta u Tuzli, 7. aprila 2017. na tom fakultetu održana je Međunarodna naučna konferencija na temu „Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija“. Na konferenciji je nakon plenarne, na devet odvojenih sesija (po naučnim disciplinama koje se izučavaju na fakultetu) prezentirano oko 140 naučnih i stručnih radova od preko 170 autora širokog spektra disciplina društvenih i humanističkih nauka iz Bosne i Hercegovine iz svih država prostora bivše Jugoslavije. Po broju prijavljenih radova to je najveća ikada na Univerzitetu u Tuzli održana naučna konferencija. Uz dobru organizaciju koju su ispoljili domaćini, prema ocjeni učesnika, Konferencija je ostvarila svoj glavni cilj: prezentacija dostignuća iz područja društvenih i humanističkih studija, međusobna razmjenu znanja, iskustava i ideja, intenziviranje saradnje između institucija i organizacija, te nalaženje zajedničkih rješenja za probleme sa kojima se susreće savremeno društvo.

U okviru 6. sesije „Historija“ tematizirano je pitanje „Savremeni pristupi historiografije Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na lokalnu historiografiju, njene domete i perspektive.“ Od prezentiranih 7 naučnih radova (i 9 učesnika), ističemo rad prof. dr. Izeta Šabotića (Filozofski fakultet u Tuzli) pod naslovom „Modaliteti i savremeni pristup u izučavanju lokalne historije – na primjeru časopisa „Gračanički glasnik“ kao uvodnu temu za ovu sesiju. U svom prilogu prof. Šabotić je dao kratak osvrt na dostignuća ovog časopisa, koji izlazi u kontinuitetu od 1996. godine (dva broja godišnje), njegov doprinos historijskoj nauci i dobroj praksi u izučavanju kulturne historije manjih zajednica i područja. U tom smislu, autor je dao niz komplimenata uredništvu i redakciji, koja više od dvije decenije „nosi“ ovaj projekat. To se moglo čuti i u diskusiji i konačno u zaključcima ove sesije u kojim se „Gračanički glasnik“ ističe kao dobar primjer edukacije, informisanja i edukacije, ali i očuvanja i njegovanja kulturno-historijske baštine u lokalnim zajednicama
... Više...Manje...

Prilog RTV TK o izložbi "Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu kroz historijske izvore Arhiva Tuzlanskog kantona" otvorenoj u BKC-u u Gračanici u povodu obilježavanja 7.aprila - Dana oslobođenja Gračanice u Drugom svjetskom ratu.

Izložba se može pogledati naredne dvije sedmice u foajeu Bosanskog kulturnog centra svakog radnog dana od 8.30 do 15.30 sati.
... Više...Manje...

J.U. Arhiv TK i Društvo arhivskih zaposlenika TK u saradnji sa J.U. BKC Gračanica u povodu 7. aprila, Dana oslobođenja Gračanice u II. svj. ratu, organiziraju izložbu "Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu kroz historijske izvore Arhiva Tuzlanskog kantona".

Svečano otvaranje izložbe predviđeno je u petak u 16.50 sati u foajeu Bosanskog kulturnog centra u Gračanici.

DOBRODOŠLI!
... Više...Manje...

Stara džamija u Rašljevi - jedna od rijetkih preostalih seoskih džamija sa drvenom munarom u široj okolini Gračanice. Sagrađena je 1933. godine, te više puta obnavljana. Nedavno je i drvena munara rekonstruirana.

Narasle potrebe džemata su nalagale izgradnju nove džamije, ali su se džematlije Rašljeve odlučile graditi novu džamiju na drugome mjestu, te ujedno sačuvati staru - što je (s obzirom na njenu kulturno-historijsku vrijednost) za svaku pohvalu.
... Više...Manje...

Našim čitateljima i svima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu upućujemo najsrdačnije čestitke. SRETAN 1. MART - DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE! ... Više...Manje...

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 1. MARTA - DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE:

Utorak, 28. 02. 2018.
- 16.00: Polaganje cvijeća, učenje Fatihe i odavanje počasti (Centralno spomen-obilježje Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995.)
- 16.30: Svečana akademija sa kulturno-umjetničkim programom (sala Muzičke škole)
- 17.30: Otvorenje izložbe fotografija "FotoBiH 2016." u organizaciji Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine (foaje BKC-a)
- 18.00: Predstava "Bosanska kraljica" (Marica Petrović); Igra: Ivana Milosavljević, Teatar Kabare Tuzla (velika sala BKC-a - ulaz slobodan)

Srijeda, 01.03.2017.
- 9.00-20.00 Malonogometni turnir u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Gračanica i Općine Gračanlca (Sportska sala Luke)
... Više...Manje...

Gračanički glasnik je podijelio/la link. ... Više...Manje...

Međunarodni Dan sjećanja na Holokaust, koji se u svijetu obilježava 27. januara (na godišnjicu oslobađanja Auschwitza) – prilika je da se podsjetimo naših zaboravljenih sugrađana Jevreja, prije svega onih koji su pali kao žrtve tog strašnog zločina i genocida.

Još od kasnoga osmanskog razdoblja, Jevreji su neodvojivi dio gračaničke čaršije, utiskujući dubok pečat privrednom, društvenom i kulturno-prosvjetnom životu ovoga grada. Snažno su doprinosili i multikulturalnosti Gračanice, tim više što su jevrejsku zajednicu u ovome gradu činili pripadnici kako tradicionalne sefardske zajednice, tako i Jevreji Aškenazi iz srednjoeuropskih zemalja.

Sudbonosna 1941. godina u Gračanici je zatekla 6 jevrejskih porodica sa petnaestak članova. Kasnije, na ovo će područje pristići još 5 porodica Jevreja – zdravstvenih radnika, sa ukupno 13 članova. Njihove sudbine su priče o neizmjernim stradanjima ljudi, "krivih" jedino zbog imena kojih su nosili i svog porijekla – ali istovremeno i priče o humanosti i solidarnosti mnogih njihovih komšija, koji su rizikovali i vlastite živote, stajući u zaštitu sugrađana.

Ovo je kratka foto-priča o gračaničkim Jevrejima i njihovim sudbinama tokom Drugog svjetskog rata i Holokausta.
... Više...Manje...

Međunarodni Dan sjećanja na Holokaust, koji se u svijetu obilježava 27. januara (na godišnjicu oslobađanja Auschwitza) – prilika je da se podsjetimo naših zaboravljenih sugrađana Jevreja, pri...

U Sarajevu je danas u 76. godini života preminuo prof. dr. Mustafa Imamović, istaknuti pravni historičar, dugogodišnji univerzitetski profesor i znanstveni djelatnik.

Rodom je bio iz susjednog nam Gradačca, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studij prava je okončao u Beogradu, gdje je također i magistrirao, te doktorirao. Tokom višedecenijskog naučnog rada objavio je nekoliko zapaženih studija i monografija, kao i više stotina priloga, rasprava i članaka.

Na jednome od posljednjih susreta, naučnom skupu u povodu 50. godišnjice naučnog rada prof. dr. Mustafe Imamovića - održanom na Pravnom fakultetu u Tuzli novembra 2014., Profesoru smo i na svečan način uručili jedan primjerak našeg Časopisa, kojeg je podržavao i o njemu veoma pohvalno govorio...

Rahmet mu duši i lahka zemlja bosanska, za koju se cijeli život iskreno borio!
... Više...Manje...

Sutra u 18.00 sati u prostorijama BKC-a biće otvorena izložba slika polaznika kursa slikarstva akademskog slikara Semira Osmanhodžića, koji je održan od oktobra do decembra 2016. u ateljeu BKC-a. Polaznici su različite životne dobe, od 6 do 56 godina.

Petak, 20. 01. 2017. u 18.00, BKC Gračanica.
... Više...Manje...

Izložba slika - djeca i odrasli, BKC Gračanica- petak 20.01.2017

January 20, 2017, 6:00pm - January 20, 2017, 8:00pm

Izložba slika sa kursa koji se održao u ateljeu Semira Osmanhodžića u BKC-u Gračanica. Kurs je trajao tri mjeseca, oktobar-decembar, a na izložbi će svoje radove predstaviti 22 učesnika star...

Sutra u 19.00 sati u prostorijama Muzičke škole u Gračanici održat će se promocija "MESNEVIJE", jednog od remek-djela klasične islamske i svjetske književnosti - autora Dželaluddina Rumija, sufijskog velikana, pjesnika, mistika i filozofa iz XIII. stoljeća. "Mesneviju" je sa perzijskog preveo, priredio i komentar dao šejh H. Ahmed-ef. Mešić (1916.-1994.), mesnevihan i šejh iz Tuzle.

O Rumiju, Mesneviji, šejhu Ahmedu Mešiću i objavljenoj knjizi govorit će: prof. dr. Izet Zikjri Pajević, hfz. mr. Edin Dedić i doc. dr. Elvir Musić. Moderatorica je prof. Azra Hasanović.

Organizator promocije je Medžlis Islamske zajednice Gračanica u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Gračanica.
... Više...Manje...

"Novogodišnje veče": literarni zapis iz daleke 1962. godine, tadašnjeg učenika IV. razreda gračaničke gimnazije Nusreta Prohića - danas poznatog i cijenjenog ljekara. Objavljen je u školskom listu "Glas gimnazijalaca", koji je nekada izlazio u Gračanici...

Svim našim čitateljima i prijateljima upućujemo čestitke i najiskrenije želje za zdravljem, srećom i uspjehom u novoj, 2017. godini!
... Više...Manje...

Oslobođenje, 20.12.2016. godine ... Više...Manje...

Danas je u Stjepan Polju nakon duge i teške bolesti preminuo Tajib Omerdić - načelnik Stanice javne bezbjednosti u Gračanici neposredno pred agresiju na BiH, jedan od organizatora otpora, nosilac odlikovanja Orden Patriotske lige, zavičajni pisac, pjesnik, čovjek koji je ostavio značajnog traga u povijesti i kulturnoj historiji Gračanice i njene okoline...

Rođen je u Stjepan Polju 1948. godine. Osnovnu školu je pohađao u rodnome mjestu i u Gračanici, nakon čega odlazi u Sloveniju, gdje završava srednju rudarsku školu. Od 1971. radi kao milicioner u Jastrebarskom kod Zagreba. Istaknuvši se u struci, upućen je na studij kriminalistike, a nešto kasnije okončava i studij političkih nauka na Zagrebačkom sveučilištu. Napredovao je do zvanja višeg inspektora. U maju 1991. godine vraća se u rodni kraj, prihvatajući se dužnosti načelnika Stanice javne bezbjednosti. Na toj funkciji pokušavao je primijeniti stručnost i profesionalizam stečen u Zagrebu, istovremeno se snažno zalažući za poštivanje zakonitosti, reda i poretka, te očuvanje suvereniteta i integriteta Republike Bosne i Hercegovine i njenih institucija.

U takvome vremenu i na takvoj poziciji, stekao je mnoge protivnike i neprijatelje. Ekstremni srpski politički krugovi i tadašnji vrh JNA na njega su se obrušavali "drvljem i kamenjem", a početkom marta preživio je i pokušaj atentata, u raketnom napadu na njegovu porodičnu kuću u Stjepan Polju. Jedva nekoliko sedmica poslije, odlukom tadašnjeg Ratnog predsjedništva općine Gračanica upućen je u prijevremenu penziju. Lično mu je to teško palo, ali razumijevajući tadašnje prilike i sve ono sa čime se tadašnje rukovodstvo općine i odbrambenih snaga suočavalo - bio je to, valjda, jedan od tadašnjih brojnih bolnih kompromisa... Gledajući s današnje distance i uzimajući u obzir sve atake na Omerdićevu ličnost, takva odluka mu je možda spasila i život. No, vrijeme će ipak dati pravi odgovor. Bez obzira na sve to, Omerdićev značajan doprinos organizaciji odbrane niko nikada nije ni pokušavao dovesti u pitanje.

Svoj patriotizam i građansku angažiranost rahmetli Tajib je iskazvao i kasnije, kroz svoje penzionerske dane. Tada se mogao posvetiti svojoj dugogodišnjoj ljubavi - poeziji i lijepoj riječi. Neposredno po završetku agresije, objavljena mu je zbirka poezije "Od obale do obale", u nakladi izdavačke kuće "MONOS". Pjesme su mu objavljene i na stranicama našeg Časopisa, čiji je čitalac i iskreni podržavalac oduvijek bio.

Iza njega ostaje pamćenje i sjećanje njegovih komšija i prijatelja, saradnika i suboraca. Ostaje ono što je i sam napisao i od zaborava otrgao.

Nema mu je vječni Rahmet i lahka zemlja bosanska!
... Više...Manje...

Sinoć je u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici je održana promocija 42. broja "Gračaničkog glasnika". Sadržaj novog broja predstavio je prof. dr. Omer Hamzić, glavni i odgovorni urednik, a potom su se obratili neki od autora objavljenih priloga i članaka: mr. sc. Fatima Bećarević, prof. Ago Mujkanović iz Tešnja, te mr. sc. Rusmir Djedović i Edin Šaković, MA - koji su govorili o temi promocije: starim gračaničkim mahalama s posebnim osvrtom na mahalu Lipa. Promociju su upotpunila i pitanja, komentari i prijedlozi prisutnih čitatelja i prijatelja našeg časopisa.

Novi broj "Gračaničkog glasnika" možete potražiti u knjižarama "Agenda" i "Svjetlost", a dostupan je i na našoj web-stranici: www.gracanickiglasnik.ba/aktuelni-broj/broj-4221/
... Više...Manje...

Poštovani prijatelji kulture i pisane riječi, koristimo još jednu priliku da vas pozovemo na PROMOCIJU 42. BROJA "GRAČANIČKOG GLASNIKA" - sutra (četvrtak, 15. 12.) u 18.00 sati, u Bosanskom kulturnom centru (prostorije Šahovskog kluba u prizemlju). Dobro došli! ... Više...Manje...

U novom, 42. broju "Gračaničkog glasnika" - kojeg promoviramo u četvrtak, u 18.00 sati u BKC-u - po PRVI PUT objavljujemo IMENA GRAČANLIJA STRADALIH U PRVOM SVJESTSKOM RATU (1914.-1918.), poginule, ranjene i zarobljene. Popis je na osnovu do danas nepoznatih i nekorištenih austrougarskih službenih evidencija sastavio i priredio naš saradnik Ago Mujkanović.

Prelistajte novi "Gračanički glasnik" i potražite Vaše pretke!
... Više...Manje...

Novi, 42. broj "Gračaničkog glasnika" biće predstavljen u 15. decembra u 18.00 sati – u BKC-u u Gračanici (prostorije Šahovskog kluba).

Iz sadržaja izdvajamo: podsjećanje na stradanje učenika iz Gračanice u teškoj saobraćajnoj nesreći na Karauli prije ravnih 50 godina, te na omladinske radne akcije; imena stanovnika Gračanice i njene okoline stradalih u Prvom svjetskom ratu (poginuli, ranjeni i zarobljeni); mahala Lipa u Gračanici – prošlost, familije i starine; kroz vrtloge Drugog svjetskog rata: neobična sudbina i ratni put jednog Piskavljanina; poetski glasovi Gračanice: pjesme Fikrete Karić i Senaide Sarajlić; gračanička epizoda u životu Šefika Bešlagića - najvećeg istraživača stećaka... i još mnogo toga.

Za 42. broj Gračaničkog glasnika pišu: Fatima Bećarević, Semir Hadžimusić, Nihad Halilbegović, Omer Hamzić, Mina Kujović, Ago Mujkanović, Fikret Muslimović, Vedad Spahić, Edin Šaković, Alen Zečević i drugi.

Čitajte "Gračanički glasnik" – kulturno ogledalo Gračanice!
... Više...Manje...

Na današnji dan prije 73 godine održano je prvo zasijedanje ZAVNOBiH-a, predstavničkog tijela sva tri bosanskohercegovačka naroda, koje Bosni i Hercegovini vratilo davno izgubljenu državnost - unutar napora i antifašističke borbe Narodnooslobodilačkog pokreta, u vremenu sveopćeg bezumlja i krvoprolića, ali i najvećeg divljanja velikodržavnih ideologija i politika koje su nasrtale na višenarodno i multikulturalno biće naše zemlje, nastojeći da je unište, progutaju ili rasparčaju...

Službeno obilježavanje 25. novembra kao državnog praznika, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, otpočelo je u jeku agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992.-1995.), kada se naša zemlja ponovo borila za svoj opstanak.

Sjećajući se tih historijskih trenutaka, našim čitateljima i svim građanima ove zemlje koji je nose u srcu i zalažu se za njenu opstojnost - u ime redakcije i saradnika "Gračaničkog glasnika" upućujemo najiskrenije čestitke. SRETAN VAM 25. NOVEMBAR, DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE!
... Više...Manje...

Mahala Lipa jedna je od starih gračaničkih mahala, možda i najzanimljivija. O njenoj prošlosti, o starim familijama i njihovom porijeklu, o starinama, tradiciji i predanjima... - čitajte u 42. broju "Gračaničkog glasnika", koji uskoro izlazi iz štampe. ... Više...Manje...

GRAČANIČKI VAŠER 2016. - stoljetna tradicija po ko zna koji put... I naš odnos prema tradiciji.

Gračanički vašar (ili "vašer", kako se u Gračanici izgovara) nekada je bio jedan od najvažnijih godišnjih sajmova u našoj zemlji. Ne zna se od kada tačno datira, ali prvi spomen redovnog godišnjeg sajma u ovom gradu pada u daleku 1604. godinu. Osim višestoljetne tradicije, značaj gračaničkog vašera je i u činjenici da je to bio zadnji u nizu godišnjih sajmova u ovom dijelu Bosne; padao je na Kasum ili Mitrovdan, 8. novembra po gregorijanskom kalendaru - na dan koji je početak zime u tradicionalnom narodnom računanju vremena, dan kada su sklapani ugovori, izmirivani dugovi i obaveze, vršene zadnje pripreme za predstojeći zimski period... Padao je na Kasum i trajao tri dana. Tako je i danas.

Ipak, teško se oteti utisku da je gračanički vašer danas tek sjena onoga što je nekada bio. Istina, na hiljade posjetilaca i u protekla tri dana je pohodilo Gračanicu, uprkos ne baš lijepom vremenu (prvi dan je bilo hladno, drugi dan je padao snijeg, tek trećega dana, danas, malo je usjalo sunca...). Ali brojni propusti u organizaciji (nedostatak makar mobilnih javnih WC-a!) ukazuju na sasvim neopravdanu i nedopustivu ignoranciju i indolentnost ove lokalne zajednice prema nečemu što je ne samo bitan društveni i ekonomski događaj, već i važan dio nematerijalnog kulturnog naslijeđa i samog njenog identiteta, ujedno i neiskorišten turistički pontecijal.

Iskreno se nadamo da će se tome posvetiti puno više pažnje u narednom periodu i uz malo volje i energije naredni tradicionalni vašer organizirati i održati puno bolje. Primjer nama susjednog Puračića i njegovog vašara, koji je već prepoznatljiv "brand" širom BiH, ali i regije - više je nego znakovit...
... Više...Manje...