Novinarka “Oslobođenja” Edina Kamenica u jučerašnjem broju od 30.01.2014. ovog dnevnog lista, u prilogu KUN, napisala je opširan prikaz 36. broja našeg časopisa.

Kun - Oslobodjenje