Loading...

Novosti

Na dovištu Ratiš danas je održana završna dova za 2016. godinu, u prisustvu imama i predstavnika Medžlisa Islamske zajednice Gračanica, Puračić i Srebrenik.

Prigodan vjerski program je započeo učenjem Mevluda i odabranih kur'anskih sura. Uslijedilo je obraćanje Smaje ef. Mustafića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Gračanica (kao ovogodišnjeg organizatora), koji je najavio gosta-predavača i predstavnika Muftijstva tuzlanskog - Sedin ef. Karića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Živinice. Poslije njegovog nadahnutog vaza pristupilo se učenju dove, a potom je klanjan podne namaz.

Uprkos veoma lošem vremenu i jakoj kiši, kao i dosta lošim pristupnim putevima do dovišta - ovoj vjerskoj manifestaciji je prisustvovao velik broj vjernika iz naselja podno Ratiša, kao i šire okoline.

Inače, dovište Ratiš baštini višestoljetnu tradiciju, još iz predislamskih vremena. U narodu je sačuvano predanje da su ovdašnji stanovnici, po osmanskom zaposijedanju Bosne, ponudili sultanu Fatihu da prime islam, pod uvjetom da im se dozvoli da zadrže tradiciju okupljanja na Ratišu – čemu je, sa careve strane, i udovoljeno. Dove se na ovome mjestu od tada uče svakoga ponedjeljka, od Jurjeva (6. maj) do Aliđuna (2. august). Ratiš je po tome specifičan u odnosu na ostala dovišta sjeveroistočne Bosne, jer drugdje su se dove održavale obično utorkom i u ciklusima (prve hefte po Jurjevu na jednom dovištu, druge hefte na drugom itd.).
... Više...Manje...

U Ankari je jučer u 100. godini života preminuo Halil İnalcık, historičar i osmanist svjetskoga glasa. Obrazovanje je stekao na Univerzitetu u Ankari, a usavršavao se na brojnim obrazovnim i naučnim ustanovama širom svijeta. Najveći dio svog radnog vijeka proveo je na Univerzitetu u Ankari, te Univerzitetu u Chicagu, a kao gostujući profesor predavao je osmansku historiju i na nekim od najprestižnijih američkih univerziteta (Harvard, Columbia, Princeton...). Autor je ogromnog broja naučnih studija, rasprava i članaka, među njima i remek-djela "Osmansko carstvo: klasično doba 1300.-1600.", knjige koja više od četrdeset godina predstavlja nezaobilazno, temeljno i udžbeničko djelo za spomenuto razdoblje, osmansku povijest i historiju ranog modernog doba uopće. Bio je i član više meunarodnih i nacionalnih akademija i naučnih društava, te dobitnik velikog broja nagrada i priznanja. Svoj naučni i intelektualni rad nije prekidao ni u dubokoj starosti. Upamćen je i kao veliki prijatelj Bosne i Hercegovine. ... Više...Manje...

Zadnji brojevi

Broj 41/21

ON THE OCCASION OF “Gračanica Messenger”– the experiences and results of a successful cultural mission Galib Šljivo From the “Incident” to the Phenomenon (Along with 20 years and 40 volumes of “Gračanica Messenger”) Zlatko Dukić TOPICS How to remember the Defensive-Liberation War 1992–1995–Experience of the Memorial room in Tešanj and the concept of the Memorial room in Gračanica Editorial Memorial room in Tešanj 1992–1995 – “The forgiveness is an enemy” Mensura Mujkanović Memorial room of the Municipality of [...]

Broj 40/20

ON THE OCCASION OF Precious contribution to the universal good (with two decades and 40 issues of “Gracanicki glasnik”) Amir Brka TOPICS The Dayton Peace Agreement and the Period of Transition Fikret Muslimović THE PAST The Administrative Territory of Municipality Gracanica from 1962 to 1992: Interethical Relations and Differences in Development Omer Hamzić SOURCES A Claim of a Muhajir from Eastern Bosnia in Gracanica in the Immediate Aftermath of the War (from 1945 to 1946) Edin Šaković Mehmed Spaho’s [...]

Broj 39/20

Povodom Riječ Redakcije: tri značajne obljetnice Iako po definiciji, izraženoj u samom naslovu, spada u regionalnu ili lokalnu periodiku, sa programskim usmjerenjem na jedan određen prostor, konceptualno i tematski Gračanički glasnik, već 20 godina svoju misiju vezuje za kulturnu historiju u najširem smislu te riječi (proučavanje historije i historijskih izvora, kulturno-historijskog i arhitektonskog naslijeđa i ambijentalnih cjelina, kao i drugih elemenata materijalne i duhovne kulture), koja sama po sebi ne trpi nikakva ograničenja, pa ni prostorna, lokalistička, pogotovo. Što se [...]

Iz Arhive

Broj 38/19

Floods and Landslides in Tuzla Canton 2014 Mr. sc. Zdenko Tadić Results of Parliamentary Elections 2014. Dr.sc. Omer Hamzić Legal Protection of Traditional Know-how Doc. dr. Ismet Alija, Haris Hasić, MA About Building of [...]

Broj 37/19

The 100th anniversary of the First World War - A view from the divided (Dayton) Bosnia and Herzegovina Doc. dr. Omer Hamzić “The Bosnian spring” – Two-three months later Zlatko Dukić, knjiž. The February [...]

Broj 36/18

The tenth anniversary of the death of Alija Izetbegović Editorial Alija Izetbegović and the Struggle for a Unified Bosnia and Herzegovina Gen. Fikret Muslimović Some Memories on President Izetbegović Nihad Halilbegović The First Wartime [...]

Broj 35/18

Fascism and antifascism in Bosnia and Herzegovina Gen. Fikret Muslimović Memories of the 16th Moslem firing brigade (on the occasion of 70th forming anniversary). Edin Šaković, prof. About the establishment of midday prayer (zuhr-salah) [...]

Broj 34/17

povodom Historijska svijest o Bosni i Bošnjacima – povodom popisa stanovištva u BiH, 2013. Prof. dr. Omer Ibrahimagić U posljednjih 20 godina posvetio sam se skoro isključivo istraživanju prošlosti naroda BiH i to u kontekstu [...]

Broj 33/17

povodom Sjećanje na Manevarsku jedinicu Patriotske lige Gračanica Mr. sc. Rusmir Djedović, Edin Šaković, prof. Ove, 2012. godine, navršava se dvadeset godina od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima, u kojima [...]

O časopisu

Impresum

GRAČANIČKI GLASNIK Časopis za kulturnu historiju ISSN 1512-5556 (print); 1840-4022 (online) IZDAJE: Izdavačka kuća “Monos”, Gračanica ZA IZDAVAČA: Mirza Hamzić, dipl. ecc. REDAKCIJA: Dr. sc. Omer Hamzić (glavni i odgovorni urednik), mr. sc. Rusmir Djedović, (urednik u Redakciji), [...]

O časopisu

Časopis za kulturnu historiju „Gračanički glasnik“: u funkciji obnavljanja, promocije i prezentacije  kulturno-historijskog nasljeđa - materijalna i nematerijalna baština 1. Pokretanje  Časopisa Na inicijativu grupe entuzijasta, pripreme za utemeljenje i izdavanje Časopisa za kulturnu historiju [...]

Upute za autore

Časopis za kulturnu historiju Gračanički glasnik objavljuje historiografske i druge radove iz oblasti društvenih nauka, književnosti, kulture i umjetnosti, prikaze i ocjene stručnih i ostalih publikacija, kao i publicističke radove i razne aktuelnosti s područja [...]

CEEOL i narudžbe

CEEOL

Gračanički Glasnik je indeksiran u CEEOL (Central and Eastern European Online Library) bazi.  Indeksiranje u ovoj prestižnoj bazi podataka predstavlja veliki uspjeh za Časopis, jer ga to čini dostupnim širokoj međunarodnoj naučnoj zajednici.

Gračanički glasnik možete pogledati u CEEOL bazi putem >ovog linka<

Naručite štampano izdanje Gračaničkog glasnika.

Štampano izdanje Gračaničkog glasnika možete naručiti putem našeg formulara koji se nalazi na >ovom linku<.

Rekli su o Glasniku…

Gračanički glasnik je ono štivo koje nema rok trajanja, pa prema tome nikad ne zastarijeva. Riječ je o knjizi koju kolektivno pišu svi oni koji imaju podatke koje je neophodno saopštiti ili ugraditi kao trajno znanje o Gračanici i Bosni i Hercegovini. U slučaju Gračaničkog glasnika, radi se o više od tri stotine imena bogato informisanih saradnika, uglavnom stručnjaka različitih profila, koji svoju stručnost i znanje crpe iz građe koja je njima poznata i dostupna pa tako samo oni vladaju podacima koje smatraju nedostupnim drugima, i, onda, shodno tome, uspijevaju da ih ugrade u opšte znanje putem časopisa, što i jeste svrha i cilj časopisa za kulturnu historiju, tipa Gračanički glasnik.
Prof. dr. Galib Šljivo
Uz to što, dakle, predstavlja eksplicitan intelektualni proizvod, kome nema konkurencije u Tuzlanskom kantonu, a na prste jedne ruke se mogu izbrojati slični egzemplari u državi Bosni i Hercegovini, Gračanički glasnik je i uspješan realizator misije, koje, možda, nije posve i u cjelosti svjestan, ali je ni ne pobija: dokazuje da provincija predstavlja prioritetno mentalni, pa tek onda geografski, politički, kulturni, sportski itd. pojam. Jer, sve dok, blagougodno ušuškana, počiva u glavama, u svijesti i shvatanjima ljudi, provincija je suvereni gospodar i vrijednosni kriterij njihovog činjenja i, naročito, nečinjenja, zadovoljavanja malim, minimalnim, profanim, prizemnim, ograničenim, površnim, simplificiranim, nedorečenim… Ovaj časopis se, od početka, žilavo opire i efektno otima tom ograničenju i plodonosno na sasvim drugi (pravi) način afirmiše provinciju, pretvarajući se u proizvođača i tumača antiteze o njenom generalnom, prioritetno mentalnom značenju. Ne ograničava se, ničim i ni zbog koga, ne priznaje granice, otvoren je, slobodan i slobodouman…
Zlatko Dukić